ALV, Kennis&Netwerk-Event en Leerstoel (onderzoek)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 juni j.l. in het kantoor van Rabobank Rotterdam, is Hester Vos benoemd in het Bestuur. Hester heeft 10 jaar ondernemerservaring, in de Retail met haar eigen plantencentrum. https://www.shecredit.nl/het-team/ . SheCredit heeft nu 42 leden en 20 kredietaanvragen afgehandeld. 

Kennis- en Netwerkevent (ook voor niet-leden)

’s Avonds direct na de ALV heeft SheCredit in samenwerking met de Rabobank Rotterdam een open event georganiseerd. Er waren 55 belangstellenden.  Het event gaf informatie over financiering aanvragen voor vrouwelijke ondernemers. Wat komt daar allemaal bij kijken, wat heb je nodig, waarom krijgen vrouwen minder financiering, hoe dragen wij bij SheCredit daar een steentje aan bij? 

Sprekers tijdens de avond waren...

Tineke Rensen voorzitter van SheCredit legde uit welke onderneemsters bij SheCredit terecht kunnen, voor welke bedragen, en wat daar voor nodig is. 

Tessa de Flines, zelf investeerder gaf aan wat haar criteria zijn om in een bedrijf te investeren. Mooi om te zien was dat voor haar geld en rendement niet op de eerste plaats stond.
Ronald van Raaij, directeur Rabobank Rotterdam, gaf een presentatie over de nieuwe (circulaire) economie en wat zijn daarin de kansen voor ondernemers. Ook Rabobank draagt haar steentje bij aan het investeringen klimaat voor onderneemsters, met hun programma Fempower your Growth. 

Lisette Van Breugel en Mirjam Kreyns-Vermeulen van Stapelfinancieringen BV gaven een dynamische presentatie over hoe zij op basis van no-cure-no-pay, advies geven aan ondernemers over het vinden van financiering m.b.h.v. hun netwerk van investeerders. 

 

Er is veel genetwerkt, en toen de avond afgesloten werd waren er nog veel deelnemers aanwezig. Een goed teken dat het naborrelen ook leuk was. Fotograaf Maurits van Hout maakte prachtige foto's en Freek Paludanus, voorzitter van onze Raad van Advies praatte de avond op een originele manier aan elkaar. 

Wij kijken terug om een zeer geslaagd event.

Bijzondere Leerstoel Vrouwelijk Ondernemerschap. 

 

Tineke Rensen, Roland Lampe en SheCredit hebben verdere stappen gezet in de realisatie van deze o.i. maatschappelijk zeer belangrijke Leerstoel. Deze Leerstoel zal het werkveld van SheCredit, Kredietunie Nederland, en andere stakeholders rondom vrouwelijke ondernemerschap ondersteunen met gedegen up-to-date wetenschappelijk onderzoek. 

 

De opdracht en het curriculum zijn duidelijk, alsook de beoogde praktische en maatschappelijke impact die deze leerstoel zal hebben. We hebben een gerenommeerde wetenschapster op dit terrein en een passende universiteit bereid gevonden om deze leerstoel invulling te geven. 

 

Dit zou de eerste officiële leerstoel Vrouwelijk Ondernemerschap wereldwijd zijn, dus een primeur. We gaan nu aan de slag met het vinden van sponsorgeld voor de leerstoel. Voorlopig gaan we uit van een begroot bedrag van €200.000,- voor een periode van 5 jaar.