SheCredit is een non-profit coöperatie,
een kredietunie, van, voor en door ondernemers, gericht op het verstrekken van kredieten aan ondernemingen in Nederland die voor minimaal 50% geleid worden door vrouwen.

 

 

Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende financieringsbron naast bankkrediet.

Het is een publieke en private samenwerking met als hoger ideëel doel het versterken van vrouwelijk ondernemerschap in combinatie met het weloverwogen eigenbelang van de leden (goed voor ons spaargeld zorgen). 

 

Dat alles op basis van het principe: “not for profit, not for charity, but for mutual service”.


Krediet via een Kredietunie?

Volgens het CBS maken Vrouwelijke ondernemers een inhaalslag. Zij starten steeds vaker een bedrijf. Voor vrouwelijke ondernemers die tot €250.000,- financiering zoeken, is kredietverlening door de reguliere banken niet altijd eenvoudig en schijnbaar moeilijker dan voor mannelijke ondernemers.

Nieuwe mogelijkheden

Een kredietvereniging biedt nieuwe mogelijkheden. Het aanvraagproces voor een krediet is anders dan bij een bank, omdat je te maken hebt  met ondernemers. Begeleiding en coaching door geldgevende collega’s vergroot de kans om van je onderneming een succes te maken.

Voor banken is het vanwege hoge overheadkosten en toegenomen regeldruk onaantrekkelijk geworden om financieringen te verstrekken tot €250.000,-.
Daarbij is hun verliesrisico op starters en MKB financieringen door de afstand tot die kredietnemers onevenredig hoog.

Daardoor is er een gat ontstaan wat ondernemers onderling via een kredietunie kunnen opvullen. Binnen alle wettelijke kaders, professioneel en tegen lage kosten. Voorts met minder risico door de menselijke maat, kennis en ervaring van ondernemers zelf terug te brengen in het financieringsproces. Het MKB is dé banenmotor in Nederland.
Financiering van MKB ondernemers faciliteert investeringen, innovatie, groei en schept werkgelegenheid. Door het specifiek faciliteren van vrouwelijke ondernemers wordt on(der)benut potentieel vrijgemaakt.

Lees hier meer over krediet geven en krediet vragen