Hoe werkt het?

Bij SheCredit kun je krediet aanvragen of als geldgevend lid meefinancieren.

Kredietaanvragen worden door de kredietcommissie geanalyseerd en ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd. Geïnteresseerde geldgevende leden worden uitgenodigd obligaties te kopen om kredietverlening aan de kredietvraagster mogelijk te maken. Een kredietgevend lid kan hierna zelf bepalen voor welk bedrag hij/zij zich wil inschrijven. Het minimale inschrijvingsbedrag per krediet bedraagt € 1.000,– . E
r zijn ook obligaties van €2.500,- en €5.000,- afhankelijk van de gevraagde krediethoogte.
De looptijd en de rente worden via het Bestuur door de ALV bepaald.


Deelname aan een kredietunie als krediet gevend lid is interessant voor zowel vrouwelijke als mannelijke ondernemers, die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt:
die zelf mee willen bepalen aan wie hun ingebrachte geld worden uitgeleend,
tegen welke voorwaarden en die als vakgenoten het ondernemerschap van de kredietneemster kunnen beoordelen en pas daarna naar zekerheden kijken. 
Ondernemers die uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het vrouwelijk ondernemerschap bereid zijn als coach de kredietnemers te begeleiden.

Toegang tot financiering 
voor vrouwelijke
ondernemers

Kredietgevers van SheCredit zijn maatschappelijk
betrokken (oud-)ondernemers die een warm hart hebben
voor het in coöperatief verband ondersteunen
van vrouwelijk ondernemerschap.
Kijk hier voor meer informatie

Aan kredietverlening bij SheCredit zijn,
evenals bij de banken,
voorwaarden verbonden
en ook wij vragen eventueel zekerheden van je.
Kijk hier voor meer informatie