KredietUnie Nederland

Is een vereniging van kredietunies met als doel om per bedrijfstak of regio te helpen om kredietunies op te richten waarin de leden (kredietgevers en -nemers) persoonlijk belang hebben bij succesvolle kredietverlening. Kredietunie Nederland helpt de leden bij de inrichting van de bedrijfsvoering en het beheer van hun kredietunie. Ook behartigt Kredietunie Nederland  de belangen van kredietunies bij politiek, toezichthouders en andere belangenorganisaties op landelijk en internationaal niveau, verstevigt zij het wettelijk kader en ondersteunt bij voorlichting, promotie, marketing en communicatie.