Waarom Coaching?

Ondernemers die een klankbord hebben en kunnen sparren met financiële of vakspecialisten zijn in de regel succesvoller dan ondernemers die er alleen voor staan. Kredietnemende leden van SheCredit kiezen uit de kring van de leden een coach die de noodzakelijke bedrijfsvoering kennis of ervaring heeft.
Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet.

Kredietgevers, doorgaans ervaren MKB-ondernemers, coachen kredietnemers bij hun bedrijfsvoering.
Dat is in het belang van de kredietunie, van de kredietnemer en natuurlijk ook in hun eigen belang. Zo vergroten zij de kans op betaling van rente en aflossing.
Kredietgevende leden fungeren op vrijwillige basis als coach.

Coaching wordt dus gefaciliteerd door maatschappelijk betrokken (oud)-ondernemers die met hun kennis en ervaring een bijdrage willen leveren aan de groei en ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers.
Wij beschikken uiteraard graag over een grote verscheidenheid aan coaches, o.a. ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers.

Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet nog meer vooruitgang kunnen boeken via coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.
De coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van periodieke gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.

Profiel van de Coach

Naast algemene management- en ondernemerskwaliteiten zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

 • Financieel inzicht
 • Inlevingsvermogen/empathie
 • Luisteren
 • Duidelijk zijn
 • Enthousiasmeren
 • Positieve en constructieve instelling

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise.

 

De Coach

 • Is altijd ook zelf lid van de SheCredit, maar geen lid van het bestuur of lid van één van de commissies
 • Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen; heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet
 • Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet van de SheCredit
 • Realiseert zich dat dit een onbezoldigde functie is
 • Volgt indien nodig een korte opleiding
 • Is feitelijk de relatiebeheerder namens SheCredit
 • Aansprakelijkheid van de coach is uitgesloten via een contract tussen kredietnemer, coach en SheCredit

Samengevat de hoofdaspecten van coaching bij SheCredit:

 

Bewaken voortgang van de business 

 

Support & Aanmoediging

 

Monitoren van de uitgegeven lening

Toewijzing van een coach

De coaching commissie of het Bestuur stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn. Al tijdens de kredietaanvraag wordt een lid gezocht om de kredietaanvrager te begeleiden. Dit lid kan later bij totstandkoming van een krediet als coach worden toegewezen. 

Vragen?

Interesse om de rol van coach te vervullen?
Stuur dan een mail naar info@shecredit.nl en we nemen contact op.