Over ons

Visie

Naast het bevorderen van zelfredzaamheid, gemeenschapszin, de menselijke maat en persoonlijke benadering zien wij als belangrijkste pijlers voor SheCredit het vergroten van (het besef over) een de deel-en circulaire economie en maatschappelijk ondernemen op een manier die voorbij gaat aan het wedstrijd- en schaarstedenken, die ver weg staat van de aandeelhouderswaarde, de ‘winner takes it all’-mentaliteit, het spreadsheet- en m2 fundamentalisme. Deze “sheconomie” kan zorgen voor gezonde balans tussen mens en milieu, tussen man en vrouw, jong en oud, laag en hoogopgeleid. Ze stimuleert een nieuw bewustzijn, ander gedrag, andere spelregels en systemen waarin sprake is van maatwerk, meervoudige waardecreatie en horizontale toename van veerkracht om gebieden en gemeenschappen te versterken.

Met vrouwelijk ondernemerschap en krediet als katalysator spreken we een onderbenut potentieel aan, waar financiering geen belemmering meer is voor de start en de groei van ondernemingen, waar een dynamiek ontstaat voor zowel maatschappelijke impact als voor persoonlijke en professionele groei én waar ondernemerschap als carrière-keuze voor vrouwen een vanzelfsprekende uitdaging is, in een harmonieuze, duurzame samenleving.

Daarnaast zijn kernwaarden het delen van rendement en risico tussen alle leden van SheCredit, de autonomie, subsidiariteit en soevereiniteit.Missie

  • Vrouwelijke ondernemers toegang bieden tot (aanvullende) financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie
  • Financiering vrouwvriendelijker maken
  • Vrouwen interesseren om investeerder te worden
  • Krediet verstrekken aantrekkelijker maken zowel voor vrouwen als mannen
  • De maatschappelijk betrokkenheid via zelf financierende kredietverenigingen voor en door leden vergroten
  • De sociale cohesie versterken door het bevorderen van de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers. Waarbij kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) waardoor de overdracht van kennis en ervaring van de kredietgevende op kredietnemende leden gefaciliteerd wordt
  • Een sociale coöperatieve unie zijn ten behoeve van een circulaire economie met een duidelijk verdienmodel
  • De balans tussen vrijwillige en professionele inzet bewaken
  • De democratische garantie geven, waarbij ieder lid één stem heeft, onafhankelijk van zijn/haar toevertrouwde spaargelden en waarbij het eigendom van de individuele leden juridisch is vastgesteld.