Coaching

Coaching wordt gefaciliteerd door maatschappelijk betrokken (oud)-ondernemers die met hun kennis en ervaring een bijdrage willen leveren aan de groei en ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers. U zult begrijpen dat wij graag over een grote verscheidenheid aan coaches beschikken. Uiteraard ingegeven door de verschillen in vraagstukken bij onze kredietnemers. Het doel blijft hetzelfde: de kredietnemer moet nog meer vooruitgang kunnen boeken via coaching. De verantwoording daarvoor ligt bij beiden. Op basis van de kennismaking moet de “klik” er zijn.

De coaching is in de eerste plaats een procesmatige “reflectieve” begeleiding. Aan de hand van periodieke gesprekken vindt evaluatie plaats van de realisatie tot dat moment om vervolgens de vooruitzichten en plannen te bespreken. Zowel cijfermatig als procesmatig.
Profiel van de coach

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein zal de coach moeten beschikken over de volgende algemene competenties:

 • Financieel inzicht
 • Inlevingsvermogen/empathie
 • Luisteren
 • Samenvatten
 • Doorvragen
 • Duidelijk zijn
 • Enthousiasmeren
 • Positieve instelling

Uit het bovenstaande blijkt dat coaching een complexe aangelegenheid is die aantrekkelijk kan zijn voor mensen met veel ervaring en expertise.De coach

 • Is altijd ook zelf lid van de SheCredit, maar geen lid van het bestuur of lid van één van de commissies
 • Adviseert de kredietnemer, waarbij de kredietnemer niet de verplichting heeft om deze adviezen op te volgen; heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering of tijdige betaling van rente of aflossing van het krediet
 • Heeft een integrale blik op de bedrijfsvoering, wat zich niet beperkt tot het krediet van de SheCredit
 • Realiseert zich dat dit een onbezoldigde functie is
 • Volgt indien nodig een korte opleiding
 • Is feitelijk de relatiebeheerder namens SheCredit
 • Aansprakelijkheid van de coach is uitgesloten via een contract tussen kredietnemer, coach en SheCreditToewijzing van een coach

De coaching commissie of het Bestuur stelt de pool van coaches vast die beschikbaar zijn. De kredietnemer kiest een coach uit de coachingspoolVragen?

Interesse om de rol van coach te vervullen?
Stuur dan een mail naar info@shecredit.nl en we nemen contact op.