SheCredit op 21 november 2019 om 13:40 uur opgericht

16 december 2019by 0
artikel1-1280x960.jpg

v.l.n.r. Elisabeth Werter (Voorzitter Bestuur Shecredit), Notaris Frans van Rijckevorsel tot Kessel, Roland Lampe (Kredietunie Nederland) en Anita Abaïsha (Shecredit Secretaris).

Met vrouwelijk ondernemerschap en krediet als katalysator spreken we een onderbenut potentieel aan, zodat financiering geen belemmering meer is voor de start en de groei van ondernemingen van vrouwen. Daardoor ontstaat een dynamiek voor zowel maatschappelijke impact als voor persoonlijke en professionele groei. Ondernemerschap als carrièrekeuze wordt voor vrouwen een vanzelfsprekende uitdaging, in een harmonieuze, duurzame samenleving.

Doelen van SheCredit zijn onder andere om te zorgen dat vrouwelijke ondernemers toegang krijgen tot (aanvullende) financiering van productiemiddelen, werkkapitaal en innovatie. We willen het krijgen van financiering vrouwvriendelijker maken. Daarnaast willen we vrouwen interesseren om investeerder te worden. SheCredit versterkt de sociale cohesie door het bevorderen van onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers doordat kredietgevende leden de kredietnemende leden begeleiden en adviseren (coachen) in hun bedrijfsvoering. De overdracht van kennis en ervaring van de kredietgevende naar kredietnemende leden wordt hierdoor gefaciliteerd. Het doel is een sociale coöperatieve kredietunie te zijn in een circulaire economie met een duidelijk verdienmodel.

Daarna heeft het bestuur van Shecredit zich officieel voorgesteld tijdens het Cambridge Innovation Center event in het Venture Café in Rotterdam. Vervolgens nam Joan Nunnely als voorzitter van de CVVO het woord om de achtergronden en motieven van de oprichting van SheCredit nader toe te lichten.

Elske Doets als ambassadrice van Shecredit en Zakenvrouw van het Jaar in 2017 deed vervolgens de officiële aftrap met een inspirerende speech over haar eigen pad als succesvolle vrouwelijke onderneemster.