Motivatie - SheCredit

Motivatie

Volgens het CBS maken Vrouwelijke ondernemers een inhaalslag, zij starten steeds vaker een bedrijf. Voor vrouwelijke ondernemers die tot € 250.000,- financiering zoeken is kredietverlening door de reguliere banken niet altijd eenvoudig, schijnbaar moeilijker dan voor mannelijke ondernemers.

Een kredietvereniging biedt nieuwe mogelijkheden. Het aanvraagproces voor een krediet is anders dan bij een bank, omdat je te maken hebt met ondernemers. Begeleiding en coaching door geldgevende collega’s vergroot de kans om van de onderneming een succes te maken.


Voor banken is het vanwege hoge overheadkosten en toegenomen regeldruk onaantrekkelijk geworden om financieringen te verstrekken tot – voor hen – ‘kleine’ financieringen (< € 250.000,-). Daarbij is hun verliesrisico op starters en MKB financieringen door de afstand tot die kredietnemers onevenredig hoog. Daardoor is er een gat ontstaan wat ondernemers onderling via een kredietunie kunnen opvullen. Binnen alle wettelijke kaders, professioneel en tegen lage kosten. Voorts met minder risico door de menselijke maat, kennis en ervaring van ondernemers zelf terug te brengen in het financieringsproces. Het MKB is dé banenmotor in Nederland. Financiering van MKB ondernemers faciliteert investeringen, innovatie, groei en schept werkgelegenheid. Door het specifiek faciliteren van vrouwelijke ondernemers wordt on(der)benut potentieel vrijgemaakt.