Krediet geven

Kredietgevers die als geldverstrekker lid worden van SheCredit zijn maatschappelijk betrokken mensen die een warm hart hebben voor het initiatief om zich aan te sluiten bij een coöperatieve kredietvereniging, speciaal om bedrijven te ondersteunen die geleid worden door vrouwelijke ondernemers. Die met ons geloven in gemeenschapszin, de menselijke maat en die het besef van een deel- en circulaire economie willen vergroten. Die ook menen dat de tijd voorbij is dat het alleen gaat om aandeelhouderswaarde en een ‘winner takes it all’ mentaliteit. En die zien dat ondersteunen van vrouwelijk ondernemerschap veel potentieel kan vrijmaken met een positief effect of werkgelegenheid en groei van de economie.

Kredietgevende leden zijn mensen die bereid zijn om hun kennis, ervaring en geld beschikbaar te maken voor vrouwelijke ondernemers met potentie. Alle leden samen zijn eigenaar van SheCredit.
Rente

Om lid te kunnen worden storten kredietgevers een eenmalig entree fee van € 150,- in de kas van SheCredit. Deze entree fee wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de SheCredit.

Voor leden bestaat de mogelijkheid om resultaat delende obligaties te kopen. Op de obligaties wordt een maatschappelijk verantwoorde rente vergoed ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, die hoger kan liggen dan de rente op vrij opneembare spaargelden bij banken. Het geld van obligaties wordt uitsluitend besteed aan kredietverlening.

Van de door de kredietnemer betaalde rente wordt 1% ingehouden ter dekking van de operationele kosten van SheCredit. Verstrekte kredieten hebben de vorm van een annuïteitenlening. De rente en aflossing wordt door de kredietnemer maandelijks betaald en ook de kredietgever ontvangt iedere maand hetzelfde bedrag tot het einde van de looptijd van de obligatie. Aan het eind is ook het krediet volledig afgelost.Inleg

Een kredietgevend lid kan maximaal € 500.000,– en minimaal € 5.000,– inleggen in SheCredit.


Anders dan crowdfunding

SheCredit bemiddelt tussen haar leden om krediet tot stand te brengen. Dit geschiedt via inschrijving, zoals crowdfunding ook werkt. Er zijn ook verschillen. SheCredit is namelijk een besloten gemeenschap voor leden. Alleen leden kunnen inschrijven op een kredietaanvraag. Ook hier geldt dat SheCredit werkt zonder winstoogmerk.


Anders dan een bank

SheCredit is een goed alternatief voor een bank. Kredietgevers en kredietnemers worden door SheCredit bij elkaar gebracht. De kredietbeoordeling vindt plaats door ervaren professionals met focus op kwaliteit en passie van de ondernemers, het product en/of de dienst en de markt. SheCredit werkt zonder winstoogmerk.


Vragen?

Neem gerust contact met ons op via info@shecredit.nl


(Kredietgevend) lid worden?

Klik dan hier