Hoe werkt het?

Bij SheCredit kun je krediet aanvragen of als geldgevend lid meefinancieren. Om toegang te krijgen tot kredietverlening schrijft u zich in als lid van SheCredit. De openstaande kredietaanvragen worden door de kredietcommissie geanalyseerd en ter besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd. Geïnteresseerde geldgevende leden worden uitgenodigd obligaties te kopen om kredietverlening aan de kredietvraagster mogelijk te maken. Een kredietgevend lid kan hierna zelf bepalen voor welk bedrag hij/zij zich wil inschrijven. Het minimale inschrijvingsbedrag per krediet bedraagt € 1.000,– er zijn ook obligaties van €2.500,- en €5.000,-; de looptijd en de rente worden via het Bestuur door de ALV bepaald.

Deelname aan een kredietunie als krediet gevend lid is interessant voor zowel vrouwelijke als mannelijke ondernemers, die willen weten wat er met hun geldmiddelen gebeurt: die zelf mee willen bepalen aan wie hun ingebrachte geld worden uitgeleend en tegen welke voorwaarden en die als vakgenoten het ondernemerschap van de kredietneemster kunnen beoordelen en pas daarna naar zekerheden kijken. En die uit maatschappelijke betrokkenheid en hart voor het vrouwelijk ondernemerschap bereid zijn als coach de kredietnemers te begeleiden.
Common Bond KredietunieDelen van het kredietrisico
Een kredietaanvraag wordt in eerste instantie beoordeeld door de Poortwachter en daarna door de Krediet Commissie, die een advies uitbrengt aan het bestuur. Het bestuur neemt de kredietbeslissingen, bepaalt de kredietvoorwaarden en wijst een coach aan, vanuit de leden. De kredietovereenkomst wordt gesloten tussen de Kredietneemster en SheCredit. Als een krediet niet goed afloopt is dat een verlies voor SheCredit en dus van alle leden. De leden zullen er alles aan doen om zo’n verlies te voorkomen, omdat hun spaargeld “at stake” is.
Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via info@shecredit.nl